welkom bij uw "ontwerp in..."

plan - smaak - resultaat


WELKOM BIJ UW ..... ONTWERP IN .....

update 26-11-2021

ONze filosofie =

PLAN - smaak - resultaat


Wij zijn er van overtuigd dat we samen met u, uw plan en uw smaak tot het perfecte eindresultaat kunnen komen!

Ongeacht of uw wens bestaande bouw, nieuwbouw, een onderdeel van het gebouw en/of interieurwerk betreft, we pakken met u het project gezamenlijk aan en assisteren waar mogelijk en gewenst. Tijdens planvorming, ontwerp, tekenwerk, vergunningen, bestek/werkomschrijving, aanbesteding en uiteindelijk bouwmanagement tijdens uitvoering.


"ontwerp in..."

bestaande bouw

Betreft het een bestaand pand, waar de wens bestaat om een aanbouw, uitbouw, opbouw of interne herindeling te realiseren?"ontwerp in..."

nieuwbouw

Volledige nieuwbouw van woonhuizen, bedrijfspanden, bijgebouwen, van alles is mogelijk. Het begint vaak bij het omkaderen van wat mogelijk en toegestaan is, vanuit bestemmingsplan en/of vergunningskaders."ontwerp in..."

interieur

Ook voor divers interieurwerk kunnen wij onze creativiteit en expertise inzetten. Denk bijvoorbeeld aan keukens, badkamer en interieur-/meubelwerk.